Doula eelised ehk 14 põhjust, miks kasutada doulat

Sageli soovivad nii naised kui mehed teada, et miks siis ikkagi peaks doulat ehk rasedus- ja sünnitoetajat kasutama. Oleme kokku kogunud mitmeid erinevaid põhjuseid, mis loodetavasti annavad parema pildi doula kasulikkusest, vajalikkusest ja väärtusest.

  Põhjuseid, miks kasutada sünnitoetajat:

 1. Sünnituse rahulikum kulgemine

  Sünnitoetaja ja raseda koostöö algab tavaliselt juba enne sünnitust. See tähendab,et üksteist tuntakse, mõistetakse ja usaldatakse ning see lähedus on sünnituse rahulikuks kulgemiseks äärmiselt oluline. Doula toetab nii ema, isa kui ka beebi valmisolekut sünniks.

 2. Ema ja kogu perekonna stressivabam, lõõgastunum olek

  Sünnituse kulg on tihedas seoses sellega, milline on sünnitusruumi õhustik. Doula annab endast maksimumi, et hästi tunneksid end nii ema, beebi kui ka teised sünni juures viibivad inimesed. Oluline on, et ema sünnitaks ilma hirmuta, oleks lõdvestunud ja rahulik, usaldaks oma keha jõudu ja toetuks intuitsioonile.

 3. Keegi on kogu aeg sinu juures

  Raseda jaoks võib olla hirmutav jääda sünnituse esimeses faasis ilma professionaalse toeta. Haiglates aga nii juhtub, sest ämmaemand ei viibi kogu sünnitusprotsessi ajal ühe raseda juures. Doula seda aga teeb! Sünnitoetaja on katkematult kohal kogu sünnitusprotsessi kestel, algusest lõpuni ega lahku kordagi. Taj älgib naise olekut, meeleseisundit, tervist ja loob turvatunde, mis aitab kaasa sünnituse sujuvaks kulgemiseks.

 4. Tugi, kelle jaoks oled oluline sina, mitte meditsiinilised näitajad

  Arstid ja ämmaemandad jälgivad eelkõige naise ja lapse meditsiinilisi näitajaid ja norme, kuid sama oluline on ka sünnitaja emotsionaalne ja vaimne meelestatus. See on doula jaoks esmatähtis. Tema meditsiinilisi otsuseid vastu ei võta, vaid keskendub sünnitaja heaolule. Jagab informatsiooni, on avatud ja suhtlusaldis. Doula toetab naist nii hingamise, asendite kui mõtlemise osas, annab nõu ja abistab, kuis oskab.

 5. Imelise sünnituskogemuse saamine

  Sageli räägitakse sünnitusele mõeldes valust ja lõputuna näivast piinast. Tegelikult on sünnitus aga naudinguid pakkuv ekstaatiline kogemus, mis võib kaasa tuua isegi orgasme. See saab juhtuda aga ainult siis, kui naine usaldab oma keha, lõdvestub ja tegutseb sisetunde järgi. Doula juhendab, kuidas naine saab protsessi kestel tunda end veelgi lõdvestunumalt, õnnelikumalt ja nautida lapse ilmaletoomise iga hetke.

 6. Kahe naise vahel tekkiv eriline side ja mõistmine

  Oma armsamaga on side küll tugev, kuid teise naisega, eriti veel professionaalse toetajaga, tekib sünnitusel eriline side ja teineteise mõistmine, mida ei saa sõnadesse panna. Sügav toetus, empaatia, turvalisus ja usaldus on märksõnad, miks paljud naised soovivad enda lapse sünni juurde ka naissoost tugiisikut.

 7. Professionaalne tugi

  Naine võib küll oma partneriga enne sünnitust käia perekooli loengutel, lugeda raamatuid ja vaadata filme, kuid sünnitus on ikkagi sedavõrd ainulaadne ja eriline kogemus, et kõik loetu-kuuldu-õpitu võib olla kui peast pühitud. Sünnitoetaja tuletab meelde hingamisharjutusi, aitab erinevaid asendeid sisse võtta, julgustab naist emotsioone ja hirme väljendama, toetab teisi sünnituse juures viibijaid, teeb vajadusel sünnitajale massaaži ning tuletab meelde positiivseid afirmatsioone.

 8. Lühemad ja kergemad sünnitused

  Statistika näitab selgelt, et sünnitused, kus viibib juures ka doula, on lühemad ja vähem vaevalised. Lisaks lõpeb douladega koos vähem sünnitusi keisrilõikega. Tõenäoliselt on see statistika otseselt seotud naiste suutlikkusega end sünnitoetaja juuresolekul rohkem usaldada, lõdvestada ja kehainstinkte kuulata. Tekib sünergia ja keha teeb sündiva beebiga paremat koostööd.

 9. Vähem sünnitusjärgseid muresid

  Erinevad uuringud näitavad, et naistel, kes kasutavad raseduse- ja sünnituse ajal doula abi, esineb vähem või mitte üldse sünnitusjärgset depressiooni. Lisaks sellele vajavad nende beebid oluliselt vähem meditsiinilist hoolt, nii emad kui lapsed on tervemad ning uued ilmakodanikud saavad kauem rinnapiima.

 10. Kodusünnituse juures reaalne abiline

  Doula ei tegele mitte ainult naisele hingamisharjutuste meelde tuletamisega, vaid toetab tema lõdvestumist igal tasandil. Kodusünnituse puhul hõlmab see endas ka näiteks vanemate laste või teiste pereliikmete heaolu jälgimist, kui ka nemad sünnituse juures viibivad. Taoline laiahaardelisem hoolitsus soodustab sünnitaja lõdvestumist ja lisab rohkelt turvatunnet.

 11. Haiglasünnitusel on keegi, kes seisab naise heaolu eest

  Kui sünnitus toimub haiglas, siis on doulast palju abi naisele taaskord turva- ja lähedusetunde pakkumisel. Lisaks jälgib toetaja, et koostatud sünnitusplaanist peetaks kinni, selgitab sünnitajale erinevaid tehtavaid protseduure, tagab kõikvõimalikul viisil tema heaolu ning on justkui ühenduslüli sünnitaja ja haiglapersonali vahel.

 12. Toetus ka pärast lapse sündimist

  Doula on rasedus- ja sünnitoetaja, kelle tugi, olemasolu ja abi jätkuvad pärast beebi ilmaletulekut. Olgu sünnitus toimunud kodus või haiglas, doula jääb perele toeks vähemalt kaheks tunniks pärast lapse sündi. Sel ajal abistab ta nii ema, isa kui teisi pereliikmeid, suhtleb haiglapersonaliga, vajadusel koristab ruumi. Lisaks käib doula pere uuesti üle vaatamas 24 tundi pärast tita sündi.

 13. Võimalikult vähe loomuliku protsessi häirimist

  Paljude perede soov on, et sünnitus kulgeks loomulikult ja ilma liigse sekkumiseta. See aga vajab teadlikkust, informatsiooni ning naise suutlikkust lõdvestuda. Professionaalse sünnitoetaja eesmärk on jälgida, et toimuks võimalikult vähe rutiinseid protseduure, sest need võivad aeglustada sünnitegevust või selle hoopis peatada. Sageli on naisel sünnituse ajal raske otsuseid vastu võtta, sest kogu tähelepanu ja keskendumine on mujal kui ratsionaalsel mõtlemisel.

 14. Toetus ka mehele raseduse ja sünnituse ajal

  Naised pole ainukesed, kellele doulad raseduse ja sünnituse ajal tuge pakuvad. Kõikide sünnituse juures viibivate inimeste meeleseisund, ärevustase ja psühholoogiline stabiilsus mängivad olulist rolli. Nii on doula ülesandeks rahustada, toetada ja julgustada ka meest. Oluline ju on, et mees oleks enesekindel, positiivne ja soodustaks rahulikku õhustikku, mitte ei muutuks närviliseks, ärevaks või ülehoolitsevaks.